Văn bản, Nghị Định, Thông tư

20-04-2016 08:58:11

Văn bản, Nghị Định của Chính phủ, Thông tư BGD...

/uploads/9268/news/dca186d9853ecdd67d3f13eab64e66cae2fe0a2d.jpg

- THÔNG TƯ LIÊN TỊCH số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm 2015-2016 đến 2020-2021. Chi tiết>>

- NGHỊ ĐỊNH số 86/2015/NĐ-CP Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm 2015 - 2016 đến năm 2020 - 2021. Chi tiết>>

Thông tư liên tịch số 092016TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH về cơ chế thu, quản lý học phí. Chi tiết>>

Các tin tức cùng chủ đề: