Tuyển Sinh Hướng Nghiệp 2015

24-02-2016 01:09:38

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NGHỀ PHỔ THÔNG KHÓA 2 NĂM 2015

/uploads/9268/news/57bb36ce1dbd18e1ef45eed65dc89283f6b5431e.png

THÔNG BÁO

TUYỂN SINH NGHỀ PHỔ THÔNG KHÓA 2 NĂM 2015

I/- ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH:

-  Học sinh lớp 11 đang học tại các trường THPT (chương trình 105 tiết)

 

II/- THỜI GIAN:

-  Khai giảng khóa học ngày 21 tháng 9 năm 2015

-  Học sinh học 1 buổi / tuần tại trường TCKT-NVKG

 

III/- CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

- Học sinh chọn 1 trong các nghề sau:

            1. CẮT MAY  

            2. NẤU ĂN

            3. ĐIỆN DÂN DỤNG

            4. SỬA XE GẮN MÁY   

            5. TIN HỌC

IV/- QUYỀN LỢI:

      - Kết quả học NPT được lấy làm tiêu chí khuyến khích khi xếp loại hạnh kiểm học kỳ, cả năm và là điều kiện để thi lấy chứng chỉ NPT (Theo hướng dẩn số 774/SGDĐT-GDTX, ngày 19/6/2013).

      - Học sinh được cộng điểm thi tốt nghiệp THPT theo qui định, loại giỏi cộng 2 điểm; loại khá cộng 1,5 điểm; loại trung bình cộng 1 điểm (Theo quyết định 3752/QĐ-BGD & ĐT ngày 12/12/1994).

         

V/- HỌC PHÍ: 120.000 đồng /1 học sinh

 

VI/- THỜI GIAN ĐĂNG KÝ:

- Thời gian đăng ký từ ngày 24-8-2015 đến ngày 11-9-2015

- Đăng ký tại các trường trung học phổ thông đang theo học (Trường THPT lập danh sách học sinh đăng ký học nghề gửi qua phòng đào tạo Trường TCKT-NVKG trước ngày 11/9/2015, gửi Email và gửi bản chính có đóng dấu thủ trưởng đơn vị ).

- Email: truongtcktnv.kiengiang@moet.edu.vn

- Điện thoại liên hệ: 0773.863765

Tệp đính kèm

Các tin tức cùng chủ đề: