Tổ chức cuộc thi "Giao thông học đường" năm học 2016 - 2017

04-11-2016 09:37:50

Thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24 tháng 08 năm 2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông; kế hoạch số 594/KH-UBATGTQG ngày 31/12/2015 của ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về triển khai công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2016 với chủ đề "Xây dựng vãn hóa giao thông gắn với nâng cao trách nhiệm, siết chặt kỷ cương của người thực thỉ công vụ " với mục tiêu "Tỉnh mạng con người là trên hết"

/uploads/9268/news/1706596d5f20cd0b0f0d0431bdf7dec521848f5e.png

MỤC ĐÍCH

1.   Đổi mới hình thức giáo dục, tuyên truyền và phổ biến pháp luật trật tự an toàn giao thông, kỹ năng và những hành vi có văn hóa khi tham gia giao thông cho học sinh bậc Trung học cơ sở và Trung học phổ thông trên phạm vi toàn quốc, qua đó thực hiện hiệu quả mục tiêu kéo giảm tình trạng vi phạm pháp luật giao thông và tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, sinh viên.

2.   Xây dựng công cụ trực tuyến tiến tới việc công nhận phần lý thuyết giấy phép lái xe hạng A1 cho học sinh lớp 12 và sinh viên tham gia và đạt kết quả cao của cuộc thi.

3.   Đảm bảo chất lượng về chuyên môn, tuân thủ những chính sách, chủ trương, pháp luật của nhà nước về an toàn giao thông, phù hợp với đôi tượng tham gia cuộc thi.

4.   Cuộc thi phải được tổ chức chuyên nghiệp, hiệu quả, minh bạch, tiết kiệm và đảm bảo tính chính xác, công bằng.

      NỘI DỤNG, ĐỐI TƯỢNG DỰ THI, THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC TRIỂN KHAI

1.  Nội dung: Tìm hiểu các kiến thức về pháp luật trật tự an toàn giao thông, văn hóa giao thông, các kỳ năng tham gia giao thông an toàn; các kỹ năng nhận biết về tình huống giao thông nguy hiểm và cách phòng chống tai nạn giao thông; các giả định về khắc phục tai nạn giao thông.

2.  Đối tượng: Học sinh khối Trung học cơ sở và khối Trung học phổ thông trên toàn quốc.

3.  Thời gian: Dự kiến từ tháng 11 năm 2016 đến tháng 04 năm 2017.

4.  Hình thức triển khai:

Cuộc thi “Giao thông học đường” được tổ chức trên internet tại địa chỉ website: http://giaothonghocduong.com.vn hoặc http://egame.vn hoặc trang TTĐT www.antoangiaothong.com

Cuộc thi có 03 vòng thi: Vòng thi cấp trường, Vòng thi cấp tỉnh và Vòng thi toàn quốc trong đó Vòng thi toàn quốc thi tập trung tại Hà Nội (bao gồm những thí sinh đạt giải cao nhất vòng thi cấp tỉnh của mỗi tỉnh, thành phố) kết họp cùng lễ tổng kết cuộc thi.

CHI TIẾT XEM TẠI ĐÂY

Các tin tức cùng chủ đề: