Chương trình Đào tạo Trung Cấp Nghề

15-04-2016 04:26:16

Chương trình giáo dục trung cấp nghề thể hiện mục tiêu giúp người học tự xây dựng một nền móng vững chắc, lâu dài cho sự nghiệp tương lai, cung cấp những nghiệp vụ chuyên nghiệp tiên tiến nhất và một nền tảng lý luận sâu sắc để người học có thể tiến xa hơn, sáng tạo hơn, đủ sức cạnh tranh hơn và không bị đào thải.

/uploads/9268/news/36d4e1339883b52587b5c35ebbc8208410cfd4e0.png

Stt

Nghề đào tạo

Mã nghề

Chỉ tiêu

1

Điện công nghiệp 

40510302

180

2

Điện dân dụng

40510301

3

Điện tử dân dụng

40510344

4

Quản trị mạng máy tính

40480206

5

Tin học văn phòng

40480201

6

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

40480101