Chương trình Đào tạo Trung Cấp Chuyên Nghiệp

11-04-2016 05:36:26

Chương trình giáo dục trung cấp chuyên nghiệp thể hiện mục tiêu giáo dục trung cấp chuyên nghiệp; quy định chuẩn kiến thức, kỹ năng, phạm vi và cấu trúc nội dung giáo dục trung cấp chuyên nghiệp, phương pháp và hình thức đào tạo, cách thức đánh giá kết quả đào tạo đối với mỗi môn học, ngành học, trình độ đào tạo của giáo dục trung cấp chuyên nghiệp trong toàn khoá học; bảo đảm yêu cầu liên thông với các chương trình giáo dục khác.

/uploads/9268/news/57fc58735343467d5ec0d7e4634fba589983c9bf.jpg

 

Stt

Ngành đào tạo

Mã ngành

Chỉ tiêu

1

Điện công nghiệp và dân dụng

42510308

40

2

Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông

42510318

30

3

Quản trị hệ thống

42480201

20

4

Kế toán doanh nghiệp

42340303

50

5

Quản lý doanh nghiệp

42340101

20

6

Tài chính - Ngân hàng

42340201

20

7

Hướng dẫn du lịch

42810103

50