Đào tạo

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II KHỐI VĂN HÓA, NĂM HỌC...

20:50 | 21/02/2017

Phòng Đào tạo thông báo đến quý Thầy, Cô và các em học sinh khối Văn hóa Thời khóa biểu Học kỳ II, năm học 2016 - 2017

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II KHỐI TRUNG CẤP, NĂM HỌC...

22:37 | 19/02/2017

Phòng Đào tạo thông báo đến quý Thầy, Cô và các em học sinh khối Trung cấp Thời khóa biểu Học kỳ II, năm học 2016 - 2017

Chương trình Đào tạo Trung Cấp Chuyên Nghiệp

22:33 | 19/02/2017

Chương trình giáo dục trung cấp chuyên nghiệp thể hiện mục tiêu giáo dục trung cấp chuyên nghiệp; quy định chuẩn kiến thức, kỹ năng, phạm vi và cấu trúc nội dung giáo dục trung cấp chuyên nghiệp,...

Chương trình Đào tạo Trung Cấp Nghề

22:33 | 19/02/2017

Chương trình giáo dục trung cấp nghề thể hiện mục tiêu giúp người học tự xây dựng một nền móng vững chắc, lâu dài cho sự nghiệp tương lai, cung cấp những nghiệp vụ chuyên nghiệp tiên tiến nhất và một...