Trung Cấp Chuyên Nghiệp

Chương trình giáo dục trung cấp chuyên nghiệp thể hiện mục tiêu giáo dục trung cấp chuyên nghiệp; quy định chuẩn kiến thức, kỹ năng, phạm vi và cấu trúc nội dung giáo dục trung cấp chuyên nghiệp,...

ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN GIÁO VIÊN NHIỆM KỲ 2016 - 2017

Sáng ngày 23 tháng 10 năm 2016, Chi Đoàn giáo viên trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Kiên Giang long trong tổ chức Đại hội, nhiệm kỳ 2016 - 2017. Đồng chí Lưu Trần Anh Tuấn - Bí thư Chi bộ - Hiệu...

Chi nhánh Công Ty TNHH MTV Tổng công ty truyền hình cáp Việt Nam tại Phú Quốc thông báo tuyển dụng

Căn cứ vào nhu cầu tuyển dụng và đào tạo nhân sự của Chi nhánh Công Ty TNHH MTV Tổng công ty truyền hình cáp Việt Nam tại Phú Quốc tuyển dụng nhân sự cho Công ty đối với các học sinh đang theo học...

Văn bản, Nghị Định, Thông tư

Văn bản, Nghị Định của Chính phủ, Thông tư BGD...

TUYỂN SINH NGHỀ PHỔ THÔNG KHÓA 2 NĂM 2016

Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Kiên Giang, thông báo tuyển sinh nghề phổ thông khóa 2 năm 2016